Newington – ECA vs Haddam Killingworth

vs

Newington – ECA vs E.O.Smith

vs

Newington ECA vs Guilford

vs

Newington – ECA vs Daniel Hand

vs

Newington – ECA vs Lyman Memorial

vs

Newington – ECA vs Xavier

vs

Newington – ECA vs Xavier

vs

Newington – ECA vs East Hartford

vs

Newington – ECA vs Coventry

vs

Newington – ECA

vs